Word vriend van Over de Rooie!

 

Dat we in een tijd leven waarin het geld makkelijker is uit te geven dan te verdienen is bij ieder-
een wel bekend. Ook binnen onze club hebben we met dit verschijnsel te maken.

Het bestuur van Dweilorkest Over de Rooie heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot
“Vrienden van Over de Rooie”.
Het geld dat wordt gedoneerd, wordt gebruikt voor (extra) kleding, vervoerskosten, aanschaf van muziekpartituren, eigen indoor festival, Cd-opname (op termijn) etc.

Kortom, het geven van een extra impuls aan het orkest, om zodoende nog meer voor de orkestleden en de (Ulftse) gemeenschap te kunnen verwezenlijken.

We bieden hiervoor een tweetal concepten aan. Namelijk: de “Bedrijfsmatige Vriend” en de “Particuliere Vriend”.

Een Bedrijfsmatige Vriend doneert € 100,- per jaar. Voor een Particuliere Vriend is dit € 25,-.
Vanzelfsprekend zijn hogere bedragen mogelijk.
In ruil voor de Vriendschap ontvangen Particuliere Vrienden (indien gewenst):

– een naamsvermelding op de vriendenpagina van Over de Rooie.

Een Bedrijfsmatige Vriend ontvangt (indien gewenst):

– uw bedrijfslogo/naamsvermelding op de vriendenpagina van Over de Rooie en een link naar uw website.

“Wilt u “Vriend van Over de Rooie” worden?
Vul dan het deelnameformulier in.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de “Vrienden van Over de Rooie”?
Neem dan gerust contact met ons op.